Retourzendingen

Speciaal bij Silk’n 90 dagen bedenktijd i.p.v. de (wettelijke) 14 dagen!

Bij Silk’n vertrouwen wij op de kwaliteit van onze producten. Hierdoor kunt u gebruikmaken van onze 90 dagen ‘niet goed, geld terug’-garantie. Dit betekent dat de wettelijke termijn van 14 dagen, waarbinnen een artikel retour gestuurd dient te worden, komt te vervallen en plaats maakt voor een termijn van 90 dagen. (!) Deze termijn is enkel van toepassing in de Silk’n webshop. Alle gekochte artikelen in deze webshop, kunt u uitpakken en uitproberen. Bevalt het artikel niet of bent u niet tevreden? Dan kunt u het binnen 90 dagen na aankoopdatum naar ons retourneren.
·       Product compleet terugsturen;
o   Inclusief accessoires en verpakking.
o   Inclusief eventuele gratis artikelen zoals een cadeau of goodiebag


Binnen 14 dagen na ontvangst krijgt u uw geld teruggestort, op dezelfde wijze als u betaald heeft.
Let op: de onderstaande Bedenktermijn van 14 dagen komt tijdelijk te vervallen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U heeft als consument de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 dagen (Bedenktermijn), zonder dat daarvoor een reden nodig is, van uw aankoop af te kunnen zien.

De termijn van 14 dagen eindigt op verschillende momenten, afhankelijk van de bestelling:

•    De termijn van 14 dagen eindigt na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het product heeft ontvangen;
•    Als u in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden heeft besteld, eindigt de termijn van 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen;
•    Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen, verstrijkt de termijn van 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product uit de reeks leveringen heeft ontvangen.

U kunt van uw aankoop af zien door binnen de Bedenktermijn het modelformulier voor herroeping (al dan niet digitaal) naar ons te sturen of door binnen de Bedenktermijn op andere ondubbelzinnige wijze aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop af ziet. Wij bevestigen in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na de melding moet u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen opnieuw 14 dagen, de producten ook daadwerkelijk terugsturen.

Het is echter gemakkelijker om ons binnen de Bedenktermijn een e-mail te sturen (klantenservicenl@silkn.eu) of om te bellen naar 0900-2502217 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten). Wij sturen u dan per e-mail een retourlabel toe, welke u kunt gebruiken om op het te retourneren pakket te plakken. Deze procedure is voor ons en u het gemakkelijkste, derhalve adviseren wij om eerst op deze wijze contact op te nemen. Na de melding moet u ook weer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen opnieuw 14 dagen, de producten daadwerkelijk terugsturen.

Indien u niet eerst gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een retour aan te melden, dan kunt u ook binnen de genoemde termijn van 14 dagen de producten direct terugsturen. Wij vragen wel of u dan het ingevulde modelformulier bij de producten kunt voegen, of dat u op een andere manier duidelijk kunt maken dat het om een retour gaat. Let op: indien u besluit op eigen initiatief te retourneren, zijn de gemaakte kosten hiervan voor uzelf en worden niet vergoed door Silk'n.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Silk'n / Inno
Galileistraat 15
3029 AL / Rotterdam
Nederland

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren en hiervoor een geschikte verzendverpakking te gebruiken. Gedurende de Bedenktermijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat bijvoorbeeld in een fysieke winkel ook zou kunnen doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Als het niet nodig is om het uit te pakken, hoeft u de verpakking niet te openen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen/te beoordelen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Het betreffen dan kosten gelijk aan de waardevermindering van het product.

Terugbetaling
Als u van de overeenkomst af ziet, ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending (indien betaald), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven van de overeenkomst af te zien, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Als u voor de heenzending voor een duurdere verzendmethode heeft gekozen, dan onze standaard verzendmethode, dan krijgt u enkel het bedrag van de standaard verzendmethode terug. Wij mogen wachten met terugbetalen, totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat de producten geretourneerd zijn.

Uitzonderingen
Niet alle producten kunnen geretourneerd worden. Producten die omwille van hygiënische/ gezondheidsredenen een verzegeling bevatten, kunnen niet geretourneerd worden, indien u de verzegeling heeft verbroken/verwijderd. Deze producten kunnen dus enkel verzegeld geretourneerd worden.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan        (Bedrijfsnaam)
(Vestigingsadres)
(Postcode), (Vestigingsplaats)
(emailadres)

- Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen herroep(pen):

- Ontvangen op:

- Ordernummer (te vinden op de factuur of de ontvangen bevestigingsemail):

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Klachten
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U kunt mailen naar: klantenservicenl@silkn.eu

Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Back to top