Disclaimer

Silk’n Beauty, onderdeel van Invention Works B.V., (Kamer van Koophandel: 24346612), hierna te noemen Silk’n, verleent u hierbij toegang tot shop.silkn.eu ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Silk’n behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Silk’n spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden teksten/afbeeldingen (Materialen) worden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Deze Materialen kunnen zonder voorafgaande mededeling van Silk’n op elk moment wijzigen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Silk’n. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Silk’n nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende Materialen liggen bij Silk’n.Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de Materialen is zonder schriftelijke toestemming van Silk’n niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Back to top